39 av 39 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Bloton

Beskrivning

Bloton öppenvård erbjuder rådgivning och stöd till personer i alla åldrar. Deras mottagning ligger centralt i Linköping.

För barn, ungdomar och deras familjer erbjuds stöd- och behandlingsinsatser. Verksamheten vänder sig till dig som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär. Stödet utformas tillsammans med dig.

För vuxna (över 20 år) erbjuds rådgivningssamtal. Samtalen kan till exempel syfta till att lösa ett socialt bekymmer. Du kan även få hjälp med vägledning till andra insatser. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Storgatan 39d
 • Postadress: Bloton Öppenvård
  Storgatan 39d
  582 23 Linköping
 • Telefon: 013 - 465 85 50
 • E-post: Bloton öppenvård
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

I boendet finns sex lägenheter och fyra utslusslägenheter. I utslusslägenheterna får du som ungdom ett eget hyreskontrakt. Verksamheten vänder sig till dig som är 18–22 år med behov av stöd i ditt boende.

Målsättningen är att ge digförutsättningar till ett självständigt liv, där målet är att klara ett eget boende. Likaså att medvetandegöra dina egna resurser samt stärka dig till ett fungerande socialt nätverk.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Götgatan 11A
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Exodus
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 68 41
 • E-post: Exodus
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är eller har ett barn under 15 år och so mvisar ett brottsligt beteende. Det kan till exempel vara genom en polisanmälan för snatteri, misshandel eller olaga hot. 

Verksamheten erbjuder regelbunden kontakt och samtalsstöd i syfte att hjälpa barnet att bryta det brottsliga beteendet. Samtal kan ske i samarbete med polis och socialkontor. 

Personalen som arbetar i verksamheten är socialsekreterare. De har lång och bred erfarenhet av samtal med barn och deras föräldrar. Aslan ingår tillsammans med Ungdomstjänst, Medling och Stödcentrum för unga brottsutsatta i Brottsförebyggande gruppen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Aslan
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Aslan
 • Målgrupp:  Barn, Anhörig, Familj
 • Verksamhet:  Anhörigstöd, Barngrupp
 • Utförare: Eleonoragruppen

Beskrivning

Eleonoragruppen vänder sig till barn och ungdomar (0-20 år) som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär. Eleonoragruppen kan erbjuda insatser som är tänkt till att frigöra och utveckla din eller din familjs resurser. Stödet utformas tillsammans med dig. 

Anhörigstöd: Eleonoragruppen kan erbjuda stöd till dig som lever eller har levt i en familj där någon person har eller har haft missbruksproblem, psykisk sjukdom eller där våld har förekommit. Verksamheten kan erbjuda både stöd i grupp och individuella samtal. Individuella samtalen erbjuds till dig som är i behov av att få prata enskilt. 

Barnens skilsmässa: Eleonoragruppen erbjuder gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Barnen får ett eget forum att uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn i en familj med skilda föräldrar.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 8
 • Postadress: Eleonoragruppen
  Järnvägsgatan 8
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-12 99 30, 013- 20 76 50
 • E-post: Eleonoragruppen
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Söderleden 35
 • Telefon: 013-26 38 31 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ekholmsvägen 7
 • Telefon: 013-26 38 37 (Råd & Stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Arrendegatan 92a
 • Telefon: 013-26 35 88 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Evastigen 9
 • Telefon: 013-20 69 48 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Björnkärrsgatan 14
 • Telefon: 013-26 27 77 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A
 • Telefon: 013-26 39 33 (Råd & Stöd)