39 av 39 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj
 • Verksamhet:  Familjecentral
 • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Westmansgatan 25
 • Telefon: 013-20 59 08 (Råd & stöd)
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är vår skyldighet som vuxna att ge dem det. Men ibland behöver vi själva råd och stöd och möjlighet att diskutera med andra föräldrar.

Därför erbjuder Linköpings kommun ett antal olika kostnadsfria möjligheter till möten. Här får du möta andra föräldrar – vanliga mammor och pappor till vanliga barn i vanliga och ovanliga familjer. Alla har det gemensamt att man vill prata med andra och utbyta tankar och erfarenheter. 

Några har stött på svårigheter, andra endast i liten omfattning men vill utvecklas i sin föräldraroll. Den gemenskap som erbjuds ger en trygg grund att jobba vidare på. För det är precis vad det är – ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en bra förälder som strävar mot att bli en ännu bättre.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Klostergatan 24
 • Postadress: Linköpings Kommun, Gemensamt kvalificerat verksamhetsstöd
 • Telefon: 013-20 63 18
 • E-post: Familjeprogram
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjerådgivningen vänder sig till par och enskilda vuxna som upplever problem i relationen eller familjen. Verksamheten kan hjälpa till att försöka hitta lösningar på åroblemen. De kan också hjälpa till att minska de negativa konsekvenserna av en separation. Syftet är att underlätta de vuxnas gemensamma föräldraansvar. 

Samtal erbjuds enskilt, parvis eller i grupp. Samtalen kan vara relationsinriktade, bearbetande, insiktsskapande, stödjande eller informativa. Familjerådgivningen för inga journaler och det går bra att vara anonym.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Familjerådgivningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 34 00
 • E-post: Familjerådgivningen
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd, Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder råd, stöd och behandling så att dina egna resurser stärks och så att du själv kan förbättra din och familjens situation. Du får också stöd vid myndighetskontakter, utifrån familjens behov och i ditt hem. 

Verksamheten vänder sig till dig som är barn eller ungdom och behöver och önskar råd, stöd eller behandling, samt till dig som är förälder med barn/ungdomar i åldern 0–20 år och som behöver och önskar råd, stöd eller behandling.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Familjeteamet
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 87 99 (gruppledare)
 • E-post: Familjeteamet
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fritidsverksamheten är en helgverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i årskurs 1-9, med någon/några av diagnoserna ADHD, ADD eller Tourette.

Tanken med verksamheten är att du som barn ska få göra roliga saker tillsammans med de andra i gruppen och att du som förälder ska få lite egen tid. Varje termin träffas grupperna fyra lördagar samt har en övernattning. Arbetet bedrivs i gruppform i små grupper.

Personalen på fritidsverksamheten är förskollärare med påbyggnad specialpedagog, lärare, fritidsledare, barnskötare, behandlingsassistent med flera. Alla har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fältverksamheten bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende, och arbetet sker utifrån ungdomarnas egna villkor. En viktig del av fältarbetet är att stödja ungdomar så att de kan ta till vara på sina egna resurser. 

Fältverksamhetens målsättning är att förebygga uppkomsten av problem och att erbjuda och motivera ungdomar att söka och ta emot den hjälp och det stöd som de kan behöva.

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år, med fokus på högstadieåldern.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Fältverksamheten
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Fältverksamheten
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen har fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten erbjuder enskilda samtal, familjesamtal, nätverksarbete, hembesök, eftervårdskontakt i grupp/enskilt.

Genom stöd och behandling förebygger Hagadal psykisk och psykosocial problematik hos barnen. Behandlingen är inriktad på samspelet mellan föräldrar och barn, att stödja föräldrarna i föräldrarollen och stärka omsorgsförmågan genom att förstärka den känslomässiga kontakten med barnet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Garnisonsvägen 9
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Hagadal
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010 - 103 47 45 (receptionen)
 • E-post: Hagadal
 • Webbplats: Hagadal 
 • Öppettider: Dagtid vardagar;
 • Telefontider: vardagar kl 8.00 - 16.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkoloniverksamheten är en verksamhet för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 12-16 år i behov av extra stöd. Vad ”behov av extra stöd” innebär är olika från ungdom till ungdom, men det kan handla om att inte ha några kompisar eller att tillvaron är lite rörig.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Helgkollo
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 72 62 (samordnare Ulla Kjell)
 • E-post: Helgkollo för ungdomar 12-16 år
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn/ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller missbruk. IHF ger behandling till hela familjen. Det behövs ett beslut från socialförvaltningen för att få stöd av IHF. Vilket stöd som behövs kommer du gemensamt fram till tillsammans med personalen. 


kartan.linkoping.se
Kontaktfamilj
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Socialförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00