39 av 39 träffar matchar dina val
Sociala insatsgruppen i Linköping
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam i Linköping AB

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar (0-20 år) och deras familjer, som har problem av social och/eller psykisk karaktär eller befinner sig i kris. Verksamheten erbjuder socialt stöd för att frigöra och utveckla dina och din familjs egna resurser.

Målsättningen är att stärka förmågan hos barnen, ungdomarna och deras familjer att de själva kan förbättra sin livssituation och öka sin livskvalitet. Detta bidrar till att motivation och förmåga att klara utbildning och/eller arbete ökar. Dessutom förebygger det en social utslagning.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Behandling
 • Utförare: Game Over

Beskrivning

Verksamheten riktar sig till dig som spelar om pengar och till dig som spelar för mycket datorspel eller tv-spel. Verksamheten erbjuder stöd och behandling för ungdomar (upp till 18 år) och deras föräldrar.

Verksamheten kan erbjuda strukturerat samtalsstöd. Personalen har högskoleutbildning (socionom, beteendevetare) och kunskap om spelberoendeproblematik.


kartan.linkoping.se
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 20 år som blivit utsatta för ett brott utanför hemmet. Även föräldrar till barn/ungdomar som utsatts för brott är välkomna att kontakta verksamheten

Olika personer reagerar på olika sätt när man blivit utsatt för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och/eller fel. Exempel på känslor som kan uppstå när man blivit utsatt för ett brott är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Stödcentrum för unga brottsoffer
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Stödcentrum för unga brottsoffer
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Verksamheten stödjer unga föräldrar till ökat självförtroende i föräldrarollen, Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för dig som unga föräldrer i din föräldraroll. Verksamheten riktar sig till dig som är ung förälder upp till 22 år, både mammor och pappor. Personalen är familjepedagoger med lång erfarenhet av arbete med unga föräldrar. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hamngatan 23
 • Postadress: Stadsmissionens samtalsmottagning
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 66
 • E-post: Unga föräldrar
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Unga KRIS

Beskrivning

Unga KRIS vänder sig till ungdomar, 13-25 år. Verksamheten består av eftervårdsprogram, kontaktmannaskap med syfte att motivera ungdomar till ändrad attityd och enskilda samtal.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Sturegatan 5
 • Postadress: Sturegatan 5
  582 21 Linköping
 • Telefon: 076-01 44 567
 • E-post: Unga KRIS
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Inga frågor eller funderingar är för stora eller för små. Våga ställ dem! Personalen har alla tystnadsplikt och besöken är gratis. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern 13 - 25 år. Här kan du träffa kuratorer och barnmorskor.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Platensgatan 10
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomsmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 010-105 96 85 (Tele Q)
 • E-post: Ungdomsmottagningen
 • Webbplats: Ungdomsmottagningen 
 • Öppettider: Måndagar kl.08.30-17.00
  Tisdagar kl.08.30-18.30
  Onsdagar kl.08.30-17.00
  Torsdagar kl.08.30-18.30
  Fredagar kl.08.30-16.30
  Lunchstängt kl.12.00-13.00
  ;
 • Telefontider: Vardagar kl 07.30-14.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år.  I Linköpings kommun är det Leanlink som utformar och verkställer ungdomstjänst. Ungdomstjänsten består av två delar: oavlönat arbete och påverkansprogram. 


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Ungdomstjänst
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Ungdomstjänst
 • Målgrupp:  Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mötesplats, Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vårt Nygård finns för dig som bor i Nygård  och i övriga Skäggetorp. De erbjuder dig socialt stöd efter vad du önskar och behöver. Det kan till exempel vara att stödja dig som förälder, att tala enskilt om något eller att umgås vid fikabordet. Vårt Nygård samarbetar också med Familjecentralen, förskolan och skolan.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Nämndemansgården 10
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Vårt Nygård
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 72 19
 • E-post: Vårt Nygård