Eleonoragruppen

Fakta

 • Målgrupp:  Barn, Anhörig, Familj
 • Verksamhet:  Anhörigstöd, Barngrupp
 • Utförare: Eleonoragruppen

Beskrivning

Eleonoragruppen vänder sig till barn och ungdomar (0-20 år) som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär. Eleonoragruppen kan erbjuda insatser som är tänkt till att frigöra och utveckla din eller din familjs resurser. Stödet utformas tillsammans med dig. 

Anhörigstöd: Eleonoragruppen kan erbjuda stöd till dig som lever eller har levt i en familj där någon person har eller har haft missbruksproblem, psykisk sjukdom eller där våld har förekommit. Verksamheten kan erbjuda både stöd i grupp och individuella samtal. Individuella samtalen erbjuds till dig som är i behov av att få prata enskilt. 

Barnens skilsmässa: Eleonoragruppen erbjuder gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Barnen får ett eget forum att uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn i en familj med skilda föräldrar.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 8
 • Postadress: Eleonoragruppen
  Järnvägsgatan 8
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-12 99 30, 013- 20 76 50
 • E-post: info@eleonora-gruppen.se

Kvalitetsundersökningar