Familjecentralen i Berga

Fakta

  • Målgrupp:  Barn, Familj
  • Verksamhet:  Familjecentral
  • Utförare: Linköping kommun

Beskrivning

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Söderleden 35
  • Telefon: 013-26 38 31 (Råd & Stöd)

Kvalitetsundersökningar