Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga

Fakta

 • Målgrupp:  Anhörig
 • Verksamhet:  Anhörigstöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig med en närstående som har någon form av minnessjukdom. Personalen i verksamheten är sjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet inom demensområdet. Stödteamet för demenssjuka ger information och personligt stöd på olika sätt, bland annat genom att hitta lämpligt praktiskt stöd i vardagen, samtal och gruppverksamheter. 

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Tegelbruksgatan 20
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Personligt ombud
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-26 30 04
 • E-post: personliga.ombud@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar