Nätverkslaget

Fakta

  • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom, Vuxen
  • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Nätverkslaget Linköping genomför nätverksmöten på uppdrag av dig tillsammans den socialarbetare som du har kontakt med. Nätverksmöte innebär att man samlar viktiga personer som finns i ditt liv för att prata om exempelvis din livssituation kan förändras, eller tydliggöra vilket stöd som kan vara bra för dig. Nätverkslaget tar ansvar för nätverksmötet, med förberedelser, genomförande och efterarbete.

Nätverksledarna är i grunden socialarbetare. Nätverkslaget utgörs av nätverksledare som alla är utbildade i nätverksarbete.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Emriks gata 36
  • Postadress: Nätverkslaget Linköping
    Box 356
    581 03 Linköping
  • Telefon: 013-20 72 08
  • E-post: natverkslaget@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar