Kontaktcentrum

Fakta

 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3
 • Postadress: Linköpings Stadsmission
  Kontaktcentrum
  Ågatan 3
  582 22 Linköping
 • Telefon: 013-26 38 80
 • E-post: info@linkopingsstadsmission.se

Kvalitetsundersökningar