Kommunstyrelsen, 2018-01-30, §§19-34

 

Organ

 

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

 

2018-01-30

 

Förvaringsplats för protokollet

 

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

 

Paragrafer

 

§§19-34

 

Datum då anslaget publiceras

 

2018-02-12

 

Datum då anslaget avpubliceras

 

2018-03-06

 

Senast uppdaterad den 12 februari 2018