Kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-25, §§1-4, 7-14

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§§§1-4, 7-14

Datum då anslaget publiceras

2018-02-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-06

Senast uppdaterad den 12 februari 2018