Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götalands kungörelser och tillkännagivande ska enligt förbundsordningen anslås för kännedom på Linköpings kommuns anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 hittar du dem här.

Senast uppdaterad den 5 januari 2018