Fårbete i Rydskogen

Nu i sommar har 20 tackor anlänt till Rydskogen. Fåren betar i en nyrestaurerad hage i västra delen av skogen. Betet gynnar en rik flora och ökade naturvärden knutna till ekar. Hagen blir också öppen och attraktiv att vistas i.

 

Fårbetet i Rydskogen är ca 8 hektar stort och ligger i skogens nordvästra del, mellan Ryd och Glyttinge. Tidigare har området varit ganska igenväxt, bland annat med snåriga stormluckor och igenvuxna ekar. Det senaste året har området  gallrats och röjts; ekar har friställts och skogen är mer framkomlig. Många stigar finns här, och betet är utrustat med tolv stängselgenomgångar för att området ska vara lika tillgängligt som tidigare. Förutom att ge området högre naturvärden så kommer fårbetet även att förhindra ytterligare igenväxning, ett bra sätt att behålla en hög tillgänglighet! Fåren är snälla, det är inte farligt att gå in i hagen, men tänk på att ha hundar kopplade så slipper fåren onödig stress. Välkommen in på besök!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016