Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. De allra flesta väljer också att gå förskoleklass när de är sex år. Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Satsningar görs för att nå målen: Maximalt lärande, Likvärdighet samt Lust och engagemang

Insatser görs tidigt i både förskola och skola och bl.a. finns en läsgaranti införd i årskurs 1. När det gäller betygen i årskurs 6 i ämnena matematik och svenska är eleverna i Linköping bland de bättre i Sverige.

I Linköpings kommun finns kommunala skolor och fristående skolor. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola.

Avdelning för förskola och grundskola

Öppettider:
Vardagar kl 07.45 - 16.00

Telefon: 013- 20 60 00

E-post: Skicka e-post till Avdelning för förskola och grundskola

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Lnköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2017