Konferens om Små barns lärande

Välkommen till en konferens om små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping 23-24 mars 2017.

 

Hur följer man små barns förändrade kunnande enligt Lpfö 98/16 Kap 2:6
och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande?

Dessa och många andra frågor diskuterar vi på Konsert & Kongress i Linköping 23-24 mars, där du får chans att möta och samtala med över 100 förskollärare, förskolechefer och förvaltningschefer från 12 kommuner och stadsdelar.

Senast uppdaterad den 2 januari 2017