Stipendier och stiftelser

Linköpings kommun förvaltar totalt 57 stiftelser och fonder. En del kan sökas av privatpersoner, men de flesta är till för olika verksamheter.

En gång per år sker annonsering om utdelning från de stiftelser som privatpersoner kan söka medel från. Det sker i Östgöta Correspondenten, Linköpings Tidning och Linköpingsposten i mitten av september. Då finns ansökningsblanketter här på hemsidan. Ansökningstiden går ut i mitten av oktober.

För vissa stiftelser sker separat annonsering under det första kvartalet varje år. Det gäller bland annat Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping, KE Westmans stiftelse, Stiftelsen Mitt sommarbarn - Pinnarpsbaden och Stiftelsen Eklandskapet.

En stiftelse bildas genom ett förordnande och förvaltar varaktigt en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsen styrs av en stiftelseurkund, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas och vem eller vilka som är destinatärer (mottagare).

Till skillnad från ett bolag eller en förening har en stiftelse inga medlemmar eller ägare.

Sedan 1996 finns en stiftelselag som bland annat reglerar hur en stiftelse bildas, hur förvaltningen kan ordnas samt tillsyn över stiftelsernas skötsel. För vidare information om stiftelser se Stiftelselag (1994:1220).

För vem

Område

Stipendier och stiftelser

Anders Petter Segerstens och Anna Sofia Norbecks biblioteksstiftelse Carlstedtska stiftelsen Fru och Grosshandlare Otto Larssons stiftelse Grundskolans samstiftelse Gymnasieskolans samstiftelse Humaniststiftelsen Kapten Anton Ridderstads stiftelse Karl och Hulda Gelins minnesstiftelse Katedralskolans samstiftelse för Naturhistoriska museet Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stiftsbibliotek Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete Linköpings Stråkmusikstiftelse Miljö- och naturvårdsstipendium Sigrid Petterssons stiftelse Stiftelsen Eklandskapet Stiftelsen Fenomenmagasinet Stiftelsen Järnvägsmuséet Stiftelsen Lokalhistoriskt Centrum Stiftelsen Målarmästare David Andersson Stiftelsen Vagnmuséet Stiftelsen Vallaskogens Naturreservats Stiftelsen Östgöta Correspondentens fond Tinneröstiftelsen Westman-Wernerska stiftelsen Westman-Wernerska stiftelsen för Gamla Linköping Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel Ylva och Östen Allerts stiftelses Örtagårdsstiftelsen Carl-Diedric Hamiltons Minnesstiftelse Erland Lönnerholms minnesstiftelse Honnörs- och kulturstipendier Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete Miljö- och naturvårdsstipendium Stiftelsen Linköpings kommun pris till Tage Danielssons minne Stiftelsen Nils Lindecrantz´ premium för blockflöjtspel Svensson-Svenfelts stipendiestiftelse Syskonen Svenfelts premie- och stipendiestiftelse Tre Bröders stipendiestiftelse Hultmarkska Resestipendiestiftelsen Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III Livstidspensioner för behövande Makarna C J och Sofia Anderssons hushållsskolestiftelse Stiftelsen Tornbylyckorna - Lektorshagen i Linköping Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande Vissviks kamratförening Carolina Svenssons stiftelse Jonn O Nilsons stiftelse K E Westmans stiftelse Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings prydande med konstverk Stiftelsen Linköpings Barnkrubba Stiftelsen Mitt sommarbarn - Pinnarpsbaden Sällskapet Barnavännernas i Linköping stiftelse Wedinska stiftelserna nr I och II
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016