52 miljoner till minskade barngrupper i Linköping

Linköpings kommun får 51,8 miljoner kronor av regeringens satsning på mindre barngrupper. Det innebär mer pengar än förra året, då Linköpings kommun fick 44 miljoner.

 Förskolan har stor betydelse för barns kunskapsutveckling och forskning visar att förskolan betyder mycket för barns lärande.

− Vi fortsätter arbetet med att minska barngrupperna i Linköpings kommun, med mindre barngrupper förstärks det pedagogiska innehållet i förskolan. Den här satsningen innebär att vi fortsätter vårt arbete med att höja kvaliteten i förskolan, säger kommunalråd Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Trygghet och lärande

Resurserna används till att minska barngruppernas storlek genom att fortsätta arbetet med att frångå avdelningskonceptet och istället skapa mindre och mer flexibla barngrupper under dagen.

− I mindre barngrupper kan alla barn bli sedda och få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Med höjd personaltäthet får varje barn mer tid med vuxna och för sin pedagogiska utveckling. Nu ser vi till att pedagogerna kan ägna sig åt en mindre grupp barn åt gången för att fördjupa det pedagogiska innehållet, avslutar Jakob Björneke (S).

Utbildningskontoret får i utvecklingsuppdrag att säkerställa att alla kommunala förskolor arbetar med att dela in barnen i fler och mindre grupperingar. Pengarna gäller kommande läsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2017