Arkitema vinner arkitekttävlingen för Nya Kungsberget

Det är arkitektbyrån Arkitema som vinner arkitekttävlingen för Nya Kungsberget med sitt bidrag Laterna Magica. Genom sina smala och nätta volymer i olika höjd anpassar sig förslaget mycket väl till den omgivande bebyggelsen.

 

Motiveringen till det vinnande bidraget är: ”Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott”.

– Linköping kommer att få ett nytt stadskvarter där barn och ungdomar kommer att kunna mötas kring skolverksamhet, kultur och idrott i en gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och tävlingsjuryns ordförande.

Helhetslösning

Kvarteret ska innehålla en högstadie- och gymnasieskola, kulturskola, idrottshallar och publika verksamheter. Tävlingsuppdraget var att komma med ett förslag till helhetslösning och en huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget.

– Det vinnande förslaget erbjuder en intressant och berörande huvudbyggnad med ett ovanligt samspel mellan glas och trä och med en volymsuppbyggnad som hanterar platsens två huvudriktningar på ett överraskande och originellt sätt, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

Totalt 25 bidrag tävlade i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget. Tävlingsjuryn har bestått av politiker från Linköpings kommun, Lejonfastigheter, stadsarkitekten och två arkitekter från Sveriges arkitekter.

Multifunktionell skola

– Vi har haft konstruktiva diskussioner som lett fram till en vinnare med en spännande lösning, säger Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter. Tillsammans har vi nu förmånen att få förverkliga en ny multifunktionell skola för ett växande Linköping. Nya Kungsberget får ett centralt läge i den växande innerstaden och ska binda samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro och Tannefors.

– Det här blir ett fantastiskt bidrag till utvecklingen av hela området och stadsbilden i stort. Det blir en inkluderande plats där hela Linköping kan mötas och som kommer att stärka stadens utveckling och attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S). 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juni 2017