Fler ska få jobb inom vård och omsorg genom Arbetshoppet

Projektet Arbetshoppet ska få fler arbetslösa att jobba inom vård och omsorg. Minst 85 personer i Linköping som behöver individuell vägledning ska erbjudas arbetslärandeplatser. Målet är att alla ska ha ett arbete och/eller fortsatt till studier när projektet är slut.

ESF-projektet Arbetshoppet löper över tre år. Syftet är att erbjuda ett rakare spår till utbildning och anställning inom vård och omsorg, samt erbjuda personer individuellt stöd så att de blir anställningsbara. Dessutom vill äldrenämnden få fler män till vård- och omsorgsyrken. Bakgrunden till projektet är att det i Östergötland finns många arbetslösa med intresse och erfarenhet, samtidigt som vård- och omsorgssektorn har svårt att rekrytera.

– Vi vet att vi behöver anställa många inom vård- och omsorgen de kommande åren. Från Linköpings sida vill vi genom det här projektet locka fler till vård- och omsorgsyrket för att stärka kompetensförsörjningen, säger kommunalråd Mikael Sanfridson (S).

Höja kompetensen

Minst 85 personer i Linköping ska erbjudas arbetslärandeplatser. Hälften ska vara män och hälften kvinnor. Praktikperioden varar i max sex månader därefter övergår praktiken till anställning och/eller studier. Målet är att 100 procent ska ha ett arbete och/eller fortsatt till studier vid projektets slut.

Syftet med projektet är också att höja kompetensen på arbetsplatserna att ta emot nya medarbetare genom att utbilda handledare. Vid slutet av projektet är målet att få fram en väl dokumenterad modell för arbetsplatslärande.

Internationella utbyten

– Projektet innehåller också internationella utbyten där handledare och verksamheter ska dela med sig till andra länder, samt hämta hem inspiration och lärandemetoder, säger projektledare Malin Robertsson.

Projektet är ett samarbete mellan Forsknings- och utvecklingscentrum (FoU), Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, fackförbundet Kommunal samt sju kommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Kinda, Motala och Ödeshög. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

 

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2017