Fler ska få möjlighet till arbete via Jobbslussen

Jobbslussen är ett arbetsmarknadsprojekt i Linköpings kommun som riktar sig till personer utan sysselsättning. Projektet startade i år och har kommit igång ordentligt nu under hösten. Hittills har 75 personer fått praktik eller utbildning via Jobbslussen.

Jobbslussen riktar sig till personer som antingen har en funktionsvariation, utomeuropeisk bakgrund, ofullständiga gymnasiebetyg eller är 55 år eller äldre. I Jobbslussen finns möjlighet att kombinera arbete och praktik med utbildning.

Sedan Jobbslussen startade tidigare i år har totalt 75 personer fått praktik eller utbildning ute i kommunkoncernen. Jobbslussen har hittills varit framgångsrik och det finns ett engagemang i hela kommunkoncernen från chefer, medarbetare, politiker kommuninvånare och samverkanspartner.

– En av de stora utmaningarna i Linköping är att tillgodose arbetsmarknaden med arbetskraft, därför är Jobbslussen ett projekt som är viktigt både för individen och arbetsmarknaden. Målet är att de personer som fått praktik eller utbildning via jobbslussen ska komma ut i anställning, säger kommunalråd Christer Mård (L).

På måndagen besökte kommunalråden Kristina Edlund (S) och Christer Mård (L) förskolan Vårdkasvägen 3 för att träffa Ahlam som gör sin språkpraktik på förskolan via Jobbslussen.

Nya medarbetare

– Det är fantastiskt roligt att besöka Jobbslussen och se hur den blivit verklighet. Med Jobbslussen kommer fler i sysselsättning och fler lockas till de jobb vi har inom Linköpings kommun. Det är bra för den enskilde men också för kommunen som behöver anställa många nya medarbetare de kommande åren, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla som deltar i Jobbslussen blir tilldelade en arbetsmarknadskonsulent som finns med och stöttar och vägleder längs vägen. Förutom en personlig arbetsmarknadskonsulent finns även möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare för enskild vägledning kring studier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 oktober 2017