Företagen i fokus i Linköping

Ett ännu vassare företagsklimat i Linköping. Det är målet för satsningen "Företag i fokus”. Bättre e-tjänster, upphandlingsprocesser samt ett proffsigt bemötande från kommunen ska ge ännu bättre förutsättningar för företagens tillväxt och etablering.

Satsningen vilar på insikten att företagen, både existerande och framtida, skapar jobb och skatteintäkter, som i sin tur finansierar skola, omsorg och andra viktiga samhällsfunktioner.

– Linköping ska vara kommunen där befintliga företag växer och där det ska vara enkelt att starta nya företag. Därför fortsätter vi utveckla vår näringslivsservice och ge våra företagare bättre förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Kommunen äger inte hela verktygslådan, men spelar en viktig roll genom handläggning av tillstånd, tillsyn, upphandling och attityderna som företagarna möts av i kontakterna med förvaltningar och bolag. Åtta av tio företag har varit i kontakt med kommunen i minst ett ärende.

Ökar takten

– Nu ökar vi takten i arbetet att utveckla det företagsamma Linköping och förbättra kommunens service och bemötande. All dialog med befintliga och blivande företagare ska präglas av förståelse för företagens vardag, säger Christer Mård (L), kommunalråd.

Skatteverket är en förebild för kommunens arbete. Tack vare utvecklingen av bra e-tjänster och ett gott bemötande får myndigheten i dag högsta betyg från företag. Helena Thun på näringslivsbolaget Nulink är projektledare för "Företag i fokus" och arbetade på Skatteverket när de ändrade sitt arbetssätt.

– En erfarenhet är att bemötande och attityd ofta är viktigare än om man får ett positivt eller negativt besked. Men för att nå önskade beteenden krävs kunskap och medvetenhet i den egna organisationen, säger hon.

Fyra områden

Därför är bemötande ett av fyra prioriterade områden i projektet. Övriga är e-tjänster, företagslots, som erbjuder en väg in till hela kommunen, och att ge företagen bästa förutsättningar i offentlig upphandling.

– Det är viktigt att företagare får ett snabbt och korrekt bemötande med förståelse för företagandets villkor av kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Jag vill se kommunen som en möjliggörare för tillväxten i det lokala näringslivet, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Över 99 procent av landets alla företag har färre än 49 anställda och flertalet av dem är enmansföretag. Det innebär att kommunen inte kan begränsa sig till att vara kravställare utan måste förstå och underlätta företagarnas situation. Här handlar det om en kombination av personligt bemötande och lättanvända e-tjänster som även gör att kommunens tjänstemän kan lägga kraften på det som utvecklar Linköping och dess näringsliv.

Flera etapper

– Satsningen är omfattande med många berörda parter och det är viktigt att vi når önskade effekter. Därför genomför vi arbetet över en längre tid i flera olika etapper, säger Pia Carlgren.

Satsningen är högprioriterad i kommunen och beställare är kommundirektör Paul Håkansson. Arbetet följs av en referensgrupp med lokala företagare. Företagens synpunkter och behov kommer att väga tungt. "Företag i fokus" pågår 2018 ut med målet att fortsatta förbättringar ska bli en del av kommunens arbetssätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2017