Fortsatt arbete för lärande och trygghet på Birgittaskolan

Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) presenterade idag åtgärder vid Birgittaskolans gymnasium och insatser från nämnden för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen har påtalat efter tillsyn. Ett flertal insatser pågår och den 21 april redovisas svaret till Skolinspektionen.

– Jag ser allvarligt på Skolinspektionens kritik mot Birgittaskolan, men jag har god grund för att utgå från att situationen redan är bättre. Birgittaskolan vidtar nu många åtgärder och vi i bildningsnämnden gör resultatinriktade insatser för att se till att alla elever har en trygg skolmiljö och att elevernas studieresultat blir bättre, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn påtalat brister vid Birgittaskolans gymnasium gällande trygghet och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt förebyggande elevhälsoarbete. Insatser pågår på skolan med ett intensifierat värdegrundsarbete, tydlighet vad gäller ordningsregler, förstärkt vuxennärvaro, förstärkning av specialpedagoger, handledning på modersmål och mer förebyggande elevhälsa.

Genomlysning

Bildningsnämnden tillsatte år 2015 heltidsmentorer för att ge stöd till elever och underlätta för lärare att fokusera på undervisningen. Tre av totalt sex heltidsmentorer arbetar på Birgittaskolans gymnasium.

– Bildningsnämnden avsätter drygt 3 miljoner i budgeten 2017 för förstärkt arbete för elever i behov av särskilt stöd, tar nu beslut om en genomlysning av hela kommunens elevhälsa ska göras och att Birgittaskolans gymnasium får utökade lokaler för att minska trångboddheten. Vi ser också till att rutinerna för anmälning av kränkningar i alla kommunens gymnasieskolor förtydligas och att kränkningar redovisas till bildningsnämnden varje månad, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2017