Fortsatt stark befolkningstillväxt

Vid årsskiftet var antalet Linköpingsbor 155 817. År 2026 väntas folkmängden vara 178 990. Tillväxten kommer att bero på en ökad inflyttning och att det föds fler barn. Det visar en ny befolkningsprognos som presenteras för kommunstyrelsen i dag.

Inflyttningen till Linköping var rekordstor under 2016 och vid årsskiftet var folkmängden 155 817 personer. Det är 861 personer fler än vad den reviderade prognosen från augusti 2016 förutsåg.

2017-2026 förväntas den genomsnittliga folkökningen bli 2 300 personer per år. Det innebär att antalet Linköpingsbor kommer att uppgå till 178 990 personer år 2026. Prognosen bygger på att flyttnettot blir drygt 1 350 personer per år, vilket är något högre än medeltalet för de senaste tio åren. Orsaken till ökningen är att kommunen förväntas ta emot fler kommunmottagna flyktingar och att ett stort antal nybyggda bostäder bidrar till en ökad inflyttning. Antalet födda barn per kvinna väntas också öka svagt.

Styrka för Linköping

– Linköping är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Vi växer snabbt och det en styrka för Linköping. Detta innebär fler som kan ta de lediga jobb som finns i vår kommun och en förstärkning av näringslivets möjlighet att hitta nya arbetskraft. Samtidigt innebär detta en utmaning i byggandet av framtidens Linköping då vi behöver bygga flera nya förskolor, skolor och omsorgsboenden, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Liksom under de senaste åren råder fortsatt osäkerhet om förändringar av födelsetalen, universitetets utveckling, flykting- och anhöriginvandringen och hur arbetsmarknaden i Linköping kommer att stå sig gentemot konkurrerande regioner.

Kommunstyrelsen förväntas besluta om befolkningsprognosen under tisdagens möte.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2017