Kommunen och regionen öppnar rehabiliteringsboende

Ett rehabiliteringsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning öppnar i mars. Satsningen är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland.

Att gå från slutenvård på universitetssjukhuset och komma direkt hem är för många personer med psykisk funktionsnedsättning ett stort och delvis riskabelt steg. Därför öppnas nu ett gemensamt rehabiliteringsinriktat korttidsboende, för att både tidigarelägga utskrivning från sjukhuset och möjliggöra ett så självständigt liv efteråt.

– De som är i behov av stöd ska kunna utvecklas till så stor självständighet och ett så vanligt liv som möjligt. Målet med vårt nya rehabiliteringsboende är att rusta patienterna så att fler ska kunna återvända till sitt eget hem, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

– Få vårdplatser finns i psykiatrisk slutenvård vilket medför allt kortare vårdtider. Detta boende skall fokusera på aktiv rehabilitering vilket kräver tid och nära samarbete mellan patienten och vårdgivarna. Tydliga vårdplaner ska ligga till grund för arbetet. Psykiatrisk rehabilitering möjliggörs först då alla inblandade tillsammans strävar mot samma mål, säger Marita Ström, verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Linköping.

Gemensamt arbete

Linköpings kommun och Region Östergötland har sedan 2013 gjort ett gemensamt arbete med att utvärdera och utveckla korttidsvården för personer med psykisk ohälsa. Arbetet ligger till grund för det nu aktuella boendet.

Boendet kommer att ligga i nyrenoverade lokaler på Kanberget och ha sju platser att tillgå. Planerad inflyttning sker under mars 2018. Kostnaden för det nya boendet blir 6 725 000 kronor per år, där kommunen står för 3 800 000 kronor och Region Östergötland för 2 925 000 kronor per år.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 oktober 2017