Linköping producerar mest solel

Linköping behåller sin förstaplats på soltoppen i Sverige, genom att vara den kommun som producerar mest solel per år. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kW. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Linköping är den kommun i landet som har mest installerad solelsffekt med 5 364 kW. I hela Östergötland finns en sammanlagd effekt på 15082 kW.

Effektiva rutiner

En kombination av satsningar från såväl kommunen som Tekniska verken har bidragit till att göra det enkelt för Linköpingsborna att producera sin egen solel. Bland annat är bygglov gratis för solpaneler på villatak. Det finns effektiva rutiner för att ansluta anläggningarna till elnätet. En särskild solkarta på kommunens hemsida underlättar också för intresserade att bedöma solelspotentialen på sina tak.

– Solel är ett viktigt bidrag till vårt mål att Linköpings kommun ska vara koldioxidneutralt år 2025. Det finns fortfarande gott om plats för mer solenergi i Linköping och även om vi idag är bäst i landet kommer vi fortsätta att arbeta aktivt för att behålla vår position som Sveriges solenergihuvudstad, säger Rebecka Hovenberg, kommunalråd (MP) och ordförande i Tekniska verkens styrelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 april 2017