Mer pengar till välfärden i kommunens budget för 2018

Jobb, etablering och välfärd är prioriterade områden i Linköpings kommuns budget för 2018. Målet är att skapa en mer sammanhållen kommun där förutsättningarna för ett bra liv inte skiljer sig mellan stadsdelar. Det görs med satsningar på förkortad etableringstid och insatser för att fler ska komma i arbete.

Budgeten för 2018 är i balans och skatteintäktsutvecklingen överstiger för första gången på fem år nettokostnadsutvecklingen. I budgeten som omsätter 9,5 miljarder får nämnderna 181 miljoner i utökade ramar. Dessutom får nämnderna kompensation för demografiska förändringar och pris- och lönförändringar som uppgår till 332 miljoner. Skattesatsen för 2018 blir oförändrad.

– Linköping växer och stora investeringar väntar de kommande åren i vår gemensamma välfärd. Med vår goda ekonomi har vi möjlighet att utöka budgetramarna för nämnderna och ytterligare öka ambitionerna för vår förskola, skola och äldreomsorg, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att intensifiera arbetet för social och ekologisk hållbarhet kommer delar av arbetsmarknadsinsatserna att riktas mot gröna jobb och utökade miljöanpassningsåtgärder.

Hållbarhet

– Genom att jobba med social och ekologisk hållbarhet får vi bättre effekt av insatserna. Ett exempel är den samordnade varudistributionen som är under uppbyggnad och som kommer att ge minskad klimatpåverkan, lugnare miljöer vid skolor och underlätta för småföretagare, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Etableringstiden för nyanlända ska halveras, genom praktik, utbildning och en permanentad jobbsluss. Kommunen behöver också komma in tidigare i etableringsfasen samt förstärka samverkan med näringsliv och civilsamhället för att minska arbetslösheten.

Förstärker ansträngningar

– Vi förstärker våra ansträngningar för att fler ska gå från försörjningsstöd till sysselsättning. Alla Linköpingsbor måste få chansen att känna framtidstro och kunna vara med bidra till vår gemensamma välfärd. I budgeten avsätter vi 109 miljoner för arbetsmarknadsinsatser fokuserade på personer med oavslutade gymnasiestudier, utomeuropeisk bakgrund, funktionsnedsättningar och de som är över 55 år, säger Daniel Andersson (L), kommunalråd.

Se budgetförslaget i sin helhet på Mynewsdesk:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2017