Mitt liv eller dina sekunder?

Det är lätt att bli fartblind när man sitter väl skyddad i en bil. Inte lika väl skyddade är de som går och cyklar. Linköpings kommun genomför nu en hastighetskampanj för att öka trafiksäkerheten i områden där många rör sig till fots och på cykel.

Linköpings kommun har tagit fram en hastighetskampanj för att uppmärksamma och förklara varför 30-gränsen är så viktig. Vid 50 km/tim dör 8 av 10 som blir påkörda. Vid 30 km/tim överlever nästan alla, enligt siffror från Trafikverket.

– Det är skyltat 30 km/tim av en anledning, hur svårt ska det vara att hålla hastigheten när det handlar om barns liv och säkerhet? Allra bäst vore förstås om fler föräldrar cyklade eller gick tillsammans med sina barn. De är både en del av problemet och lösningen som vi ser det, säger Melanie Larsson trafikingenjör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Start i Malmslätt

Upprinnelsen till kampanjen är att invånare och skolpersonal uppmärksammat kommunen på att bilister kör för fort. Framför allt stressade föräldrar som hämtar och lämnar barn vid skolor och förskolor. Kampanjen genomförs i områden där många efterfrågar åtgärder. Att hålla hastigheten är extra känsligt och viktigt vid skolor och förskolor där många barn rör sig. Kampanjen startar i Malmslätt den 6 mars.

– Vi på förskolan Fågelboet uppskattar att det genomförs en kampanj som vi hoppas kan bidra till sänkt hastighet på Norrsättersgatan. Vi tror att bilderna på barn kan väcka tankar kring barns säkerhet, säger Johanna Rocklöv, förskollärare och arbetslagsledare på Fågelboet.

– Alla barn är allas ansvar, tillägger Helena Hadfy, rektor för Malmslättsskolan Kärna.

Kommunen arbetar på många olika sätt för att få Linköpingsborna att respektera hastigheten. Oftast efterfrågas fysiska hinder som begränsar framkomligheten med bil. Men det handlar också om att ändra beteenden. Syftet med denna kampanj är att få bilister att ändra sitt beteende genom en blandning av hårda fakta och kunskap.

Tips

Tips för livet:
• Se upp vid skymd sikt nära vägen. Här kan barn komma utspringande utan någon som helst förvarning.
• Se upp för barn även när de syns! De är impulsiva. En ordnad situation på trottoar eller cykelbana kan snabbt förvandlas.
• Tänk på att även vuxna kan göra något oväntat. När vi blir äldre är det till exempel lätt att tappa lite i uppmärksamhet.
• Bidra till en säkrare trafikmiljö kring förskolor och skolor. Gå och cykla allra helst tillsammans med barnen. Ju fler som gör det, desto mindre biltrafik och bättre miljö för barnen. Har du inte möjlighet, ta det extra lugnt och var vaksam.
• Lägre fart ger mer tid att reagera, kortare bromssträcka och bättre koll på dina medtrafikanter.
• Det du vinner i tid på att köra 10 km/tim för fort är mindre än en minut, på en hel mil! Ett liv är värt mer än några sekunder.


Läs mer på: http://www.linkoping.se/30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 mars 2017