Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter till Linköping 2019

Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter, förläggs till Linköping 2019. Genom åren har en rad berömda företrädare för mänskliga rättigheter medverkat, bland andra Rigoberta Menchú Tum, Edward Snowden, Jan Eliasson och Hans Rosling.

Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen. Arrangemanget vill också bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Flera kommuner hade inför årets ansökningsomgång visat stort och genuint intresse för att få vara värdar för forumet. Valet föll till slut på Linköping (2019) och Uppsala (2020).

– Det är fantastiskt roligt att så många kommuner runt om i Sverige visar så stort engagemang för mänskliga rättigheter och står redo och villiga att erbjuda sina invånare och medarbetare ett arrangemang som det här, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för föreningen Ordfront som är värd för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Flera organisationer

Ett flertal organisationer och regionala aktörer har ställt sig bakom Linköpings ansökan.

– Som värdkommun för MR-dagarna vill vi bidra till att utvecklingen av arbetet med mänskliga rättigheter tar flera steg framåt både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill bidra till att Linköping är och fortsatt ska vara en öppen, inkluderande och tillåtande kommun att leva och verka i, säger Helena Balthammar (S) borgmästare.

– Region Östergötland har beslutat att på ett tydligare vis sätta människan i centrum och bland annat utveckla patientmedverkan. Med vårt engagemang i MR-dagarna ser vi att vi bidrar till en hållbar välfärd såväl som en bra och jämlik hälsa, säger Anita Jernberger (L), regionråd vid Region Östergötland.

Att intresset är så stort att det redan nu har kunnat fattas beslut om var Mänskliga Rättighetsdagarna ska förläggas två och tre år fram i tiden innebär att arrangemanget hinner förankras på orten i tid och att resultatet blir både bättre och mera hållbart, menar projektledaren Caroline Matsson.

Intressanta konferenser

– Vi ser fram emot att arbeta förberedande med myndigheter och civilsamhälle i Linköping respektive Uppsala. Genom att bygga upp en organisation två år innan arrangemang skapar förutsättningar för såväl välförankrade och intressanta konferenser som mer långsiktiga effekter på den ort Mänskliga Rättighetsdagarna hålls.

Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att genomföras på Konsert & Kongress i Linköping den 14-17 november 2019 och på Uppsala Konsert och kongress den 12-14 november 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2017