Ny VD och vice VD för Stadshus AB utsedda

Nuvarande VD för Stadshus AB går i pension under våren. På senaste styrelsemöte fattades därför beslut om ny ledning för Stadshus AB. Paul Håkansson, kommundirektör, utses till VD och Peder Brandt, ekonomidirektör, utses till vice VD.

Stadshus AB ägs av Linköpings kommun och är ett sammanhållande bolag för de flesta av kommunens aktiebolag. Hans Lander, nuvarande VD, går i pension och beslut har fattats om efterträdare. Ny VD blir Paul Håkansson, kommundirektör, och vice VD blir Peder Brandt, ekonomidirektör.

– Detta är ett beslut som kommer stärka både Linköpings kommun och Stadshus AB. Linköpings kommun är i en expansiv fas och stora investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor samt äldreboenden behövs de kommande åren. Det är viktigt att vi utvecklar samverkan mellan kommunkoncernen och Stadshuskoncernen, säger Kristina Edlund (S), ordförande i Stadshus AB.

Förstärker samverkan

– De närmaste åren väntar stora och viktiga framtidsinvesteringar. Genom att knyta Paul Håkansson, VD, och Peder Brandt, vice VD, till Stadshus AB så förstärker vi samverkan inom kommunkoncernen. Vi får samtidigt en lösning som mycket väl också svarar mot alla andra viktiga uppgifter bolaget har att hantera, understryker Paul Lindvall (M), vice ordförande Stadshus AB.

Rekryteringen sker internt inom Linköpings kommun och innebär att Stadshus AB köper tjänster för VD och vice VD från Linköpings kommun. Beslutet fattades i enighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2017