Nytt naturreservat vid Motala ströms ravin

Det västra området vid Motala ströms ravin föreslås bli ett nytt naturreservat. Det värdefulla naturområdet är rikt på biologisk mångfald och kommer att bli en tillgänglig plats för naturupplevelser och rekreation.

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bilda ett nytt naturreservat vid Motala ströms ravin i Ljungsbro. Området där reservatet ska bildas är den västra delen av ravinen med närmaste omgivningar. Naturmiljön har få eller inga motsvarigheter i länet med rik biologisk mångfald, inklusive många rödlistade och hotade arter. Här finns till exempel betydelsefulla förekomster av kungsfiskare och ekpricklav, som båda är kommunala ansvarsarter.

– Vår ambition är att säkra värdefulla naturområden i kommunen. Förutom att det nya naturreservatet bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, kommer det även att bli en plats för naturupplevelser och rekreation, säger miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP).

Lätt att nå

Naturområdet är lätt att nå via cykel eller kollektivtrafik. För att öka tillgängligheten ytterligare kommer parkeringsplatser, rastplatser, informationstavlor och enklare vandringsleder ställas i ordning. Dessutom finns det förutsättningar att skapa hög tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

– Det finns stora möjligheter att utveckla området för framförallt närboende, men även för fler och även mer långväga besökare, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Området är totalt ungefär 45 hektar stort. Tekniska Verken AB äger cirka 33 hektar, Cloetta Sverige AB cirka 3 hektar och kommunen har nyligen skrivit på ett köpeavtal för cirka 9 hektar. När samhällsbyggnadsnämnden tagit fram reservatshandlingar kommer beslutet om naturreservatet att fattas i samverkan med Tekniska Verken, eftersom ravinen också är den del av bolagets vattenkraftsverksamhet. Samråd kommer även att föras med Cloetta, markägare och berörda myndigheter. Målsättningen är att naturreservatet ska invigas sommaren 2018.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 juni 2017