Smart cykelmätning med 3D-kameror

I dag börjar kommunen sätta upp fasta cykelmätningskameror på ett tjugotal platser i staden. Mätsystemet ger information kring antal cyklister, riktning och hastigheter. Dygnet runt, året runt.

– I Linköping är målet att öka andelen som cyklar till 40 procent senast år 2030. Med detta system kan kommunen bättre följa upp målet, få kunskap kring flöden och därmed prioritera rätt insatser samt mäta vilken effekt olika cykelfrämjande åtgärder får, säger projektledare Peter Rexfalk.

Mätsystemet består av två kameror och en beräkningsenhet som sätts ihop och ger en 3D-beskrivning av scenen. Vid varje kamera kommer det att finnas informationsskyltar som talar om att det sker en automatisk räkning av gående och cyklister.

Inga bilder lagras eller skickas vidare. Användare av mätdata är kommunens tjänstepersoner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 december 2017