Stärkt arbete för att nå barn och unga i utsatta miljöer

Koalition för Linköping (S, MP, L) satsade i budget för 2018 ytterligare medel för att bättre nå de barn och unga som lever i utsatta miljöer. Nu ska nya arbetssätt implementeras för att bättre nå ut. Målet är en sammanhållen kommun.

I oktober fattade alla nämnder beslut om internbudgetar för 2018, där avsatte barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden samt socialnämnden medel för bland annat arbetet med att stärka de barn och unga som lever i mer utsatta miljöer så att stöd finns lättillgängligt. Bland annat ska Familjelotsens arbete implementeras och områdesbaserat arbete för socialtjänsten införas.

– En fungerande skolgång är ett av de viktigaste sociala skydden för barn och unga. Nu flyttar vi ut sociala insatser nära skolor och förskolor i stadsdelarna och bildar ett gemensamt team kring hela familjen. Det ska stärka skolgången och ge bättre förutsättningar i livet, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Utveckla arbetet

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden ska fortsätta utveckla arbetet med Skolfam-team som främjar och stärker familjehemsplacerade barns skolgång.

– Vi behöver fler och bättre insatser för de barn och unga som växer upp i utsatta miljöer. Linköping har tidigare inte gjort tillräckligt, vi är en välmående kommun och kan göra mer. Med insatser som Skolfam och Familjelotsen kan vi bättre arbeta med barn och unga i behov av stöd, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Skolfam har visat sig vara ett lyckat arbete och därför förstärker vi arbetet med ytterligare ett team. Det innebär att teamen ska nå alla familjehemsplacerade barn i Linköping, säger Elisabeth Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2017