Utökad tid i förskolan för barn med hemmavarande föräldrar

Barn som har så kallad föräldraledighetsplats kan få ökad tid i förskolan från 15 timmar i veckan till 20 timmar. Samtidigt kommer verksamheten att organiseras i mindre grupperingar.

Mindre barngrupper i förskolan är viktigt för små barns utveckling. Det innebär mer tid med pedagoger och en större trygghet för barnet. Därför ska förskolors verksamhet organiseras i mindre barngrupper. Den del av personalens arbete som inte sker i barngrupp ska förläggas till morgon eller eftermiddag. Då kan verksamheten i de små grupperna bli mer strukturerad och förskollärarens roll och uppdrag bli tydligare.

Grund för lärande

- Förskolan är viktig för våra barns utveckling och lägger mycket av grunden för det fortsatta lärandet. Att vi nu bygger ut förskolan och erbjuder barn med hemmavarande föräldrar fler timmar i förskolan är mycket glädjande. Samtidigt kommer vi att organisera verksamheten i mindre grupper vilket ger ökad trygghet för våra barn, säger ordförande i barn- och ungdomsnämnden Jakob Björneke (S).

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolans uppdrag handlar bland annat om att lägga grunden för det livslånga lärandet. Bättre kontinuitet i förskolan ger ökade förutsättningar för ett maximalt lärande. För att åstadkomma denna kontinuitet ska barn som har föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller allmän förskoleplats kunna vistas fyra timmar per dag i förskolan.

Ta fram plan

Under våren 2017 ska skolchefen ta fram en plan för att införa förbättrade förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan. Det förväntas barn- och ungdomsnämnden besluta vid sitt sammanträde torsdag 15 december.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 december 2016