Viktig seger för Linköpingsmodellen

Kommuner ska kunna bevilja äldre vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående individuell biståndsprövning, precis i enlighet med den så kallade Linköpingsmodellen. Det föreslår regeringen i en ny utredning. Beskedet tas emot med stor glädje i Linköpings kommun.

 – Äntligen! Det här är en seger för Linköpings kommun, men framförallt för de äldres rätt till självbestämmande. Vi menar att de äldre själva kan bedöma sina behov av hemtjänst och nu verkar även regeringen dela den övertygelsen, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor i Linköping.

Enklare sätt 

I förslaget från Socialdepartementet som just nu är ute på remiss föreslås att de gällande reglerna i Socialtjänstlagen görs om så att kommunerna, om de så önskar, får befogenhet att bevilja insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt. Det innebär att Linköpings kommun kan fortsätta sitt arbetssätt där det räcker att vända sig direkt till en godkänd utförare när man känner att man behöver hjälp i hemmet.

– Det här ger oss och andra kommuner möjlighet att göra precis det vi stridit för under så lång tid nu, nämligen att styra och organisera äldreomsorgen på det sätt vi tycker är bäst för Linköpingsborna. Det ska vara så enkelt som möjligt för den enskilde att få stöd. Det räcker att man är äldre än 80 år för att erbjudas stöd och hjälp och man slipper onödig byråkrati och väntan på utredningar och beslut. Vi som kommun kan lägga mer resurser på verksamheten och mindre på myndighetsutövning, säger Mikael Sanfridson.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2017