Dialog Mitt Berga

Under våren 2017 bjöd Linköpings kommun in personer som bor i Berga eller på annat sätt har anknytning till stadsdelen till samtal om hur man ser på att leva och bo i Berga. Syftet med samtalen var bland annat att öka medvetenheten om hur boende och verksamma upplever och ser på stadsdelen men också att få fler att vilja vara med och utveckla Berga. I högerspalten kan du ta del av minnesanteckningar från vårens dialogmöten.

 

Åtgärdsförslag

Under våren 2017 genomfördes dialogmöten i Bäckskolans matsal. Alla som deltog i mötena bestämde tillsammans vilka teman eller områden som var viktiga att prioritera och arbeta vidare med. Arbetsgrupper bildades och tillsammans tog de fram förslag på åtgärder som kan utveckla Berga ytterligare. Vad kan vi göra själva? Vad kan andra göra och vem gör vad?

Vid uppföljningsmötet den 22 augusti i Bäckskolans matsal informerades om vad som hänt och planeras när det gäller arbetsgruppernas åtgärdsförslag. Du kan läsa mer om detta i dokumentet som är länkat till nedan. Vill du själv vara med och engagera dig i någon av arbetsgrupperna är du välkommen att kontakta någon av de personer som står som sammankallande i dokumentet.

Nästa uppföljningsträff är den 7 december i Bäckskolans matsal kl. 18.00-20.30 (kaffe/te och smörgås serveras från kl. 17.30).

Kontakta oss för att för att få veta mer

Helena Balthammar
Helena Balthammar (S)

Borgmästare och ansvarigt kommunalråd för kommunens demokratiarbete

E-post: helena.balthammar@linkoping.se

Anna Bjärkmar
Anna Bjärkmar

Utvecklingsstrateg

E-post: anna.bjarkmar@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 oktober 2017