Medborgarlöfte med polisen

Linköpings kommun och Polismyndigheten har kommit överens om ett medborgarlöfte för 2017 till alla i Skäggetorp. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. De beskriver vad polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöften fokuserar på aktiviteter som de boende och de som verkar i kommunen upplever som de viktigaste, för att känna sig trygga och säkra. Löftena har tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare. 

Några av punkterna i löftet under 2017 är att:

  • Kommunen och polisen ska utveckla samverkan med civilsamhället och övriga aktörer.
  • Kommunens verksamheter riktade till ungdomar och föräldrar ska tillsammans med hög polisnärvaro förebygga att ungdomar riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet.
  • Kommunen ska se över den fysiska trafikmiljön för att få bort eller försvåra för otillåten trafiken.

Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis. Resultatet följs upp fyra gånger per år och finns tillgänglig på linkoping.se och polisen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 oktober 2017