Felanmälan och synpunkter

Gata och park

Vår målsättning är att ha en hel och ren stad! Du är välkommen att hjälpa oss genom att uppmärksamma fel och brister. Vänd dig till vår kundtjänst på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i ärenden som gäller gata och park, exempelvis:

 • hål i gatan, igensatta brunnar, vinterväghållning
 • nedskräpning, glaskross, klotter
 • trafiksignaler, vägmärken, skyltar
 • lekplatser, parker, grönområden

Byte av kundtjänstsystem för gata och park

Om du har ett gammalt felanmälansärende, startat före 1 januari 2016, kan du inte använda svarslänkar i mejl som du fått angående det ärendet. Kontakta istället miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan. 

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Gatubelysning

Akuta olycksrisker

Du kan anmäla akuta faror och risker som inte kan vänta till nästkommande vardag via Risklinjen som besvaras dygnet runt av SOS Alarm.

Telefon: 020-93 00 00

Förskola och utbildning

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem på flera sätt:

 • Lämna dina synpunkter direkt till verksamheten.
 • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten i broschyren Välkommen att tycka till om skola och barnomsorg! som finns på varje verksamhet. Lämna blanketten till verksamheten eller skicka in den. Portot är betalt.
 • Skicka ett brev till utbildningsförvaltningen.
 • Skicka e-post till utbildningsförvaltningen.

När du har skickat in dina synpunkter tar ansvarig chef hand om dem. Om du lämnar ditt namn och ett telefonnummer eller din e-postadress så kontaktas du inom sju dagar.

Adress:
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping.

Omsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på omsorgs- och äldreförvaltningen eller socialförvaltningen kan du framföra dem på flera sätt:

 • Lämna dina synpunkter direkt till personalen.
 • Skriv ner dina synpunkter på blanketten i broschyren Välkommen att tycka till som finns på varje verksamhet. Lämna blanketten till någon i personalgruppen eller skicka in den. Portot är betalt.
 • Skicka ett brev.
 • Skicka e-post.

När du har skickat in dina synpunkter tar ansvarig chef hand om dem. Om du lämnar ditt namn och ett telefonnummer eller din e-postadress så kontaktas du inom sju dagar.

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar av äldreomsorgen kan du kontakta kommunens äldreombudsman. Hen är en neutral ombudsman och fungerar som ett stöd för dig och dina anhöriga.

E-post: Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: synpunkterochklagomal@linkoping.se

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Telefon: 013-20 66 60

E-post: Skicka e-post till Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Postadress:
Äldreombudsman
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Uppleva och göra

Om du har synpunkter eller klagomål på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem via brev eller e-post.

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Synpunkter på webbplatsen

Använd länken ”Hjälpte informationen på den här sidan dig?” (visas längst ner på webbsidor) för att lämna synpunkter på webbplatsen. Svara "Nej" om du vill rapportera fel eller lämna förbättringsförslag så kommer du vidare till ett formulär. Vill du ha svar från ansvarig person så anger du en e-postadress.

Du kan också alltid vända dig till infomasterfunktionen som svarar på övergripande frågor kring innehåll, struktur och funktioner på webbplatsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 april 2017