Kommunstyrelsens diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller har upprättats av myndigheten. Syftet med registrering är att hålla ordning på handlingar och övrig information. Handlingar kan till exempel vara brev och e-post, vilka är sökbara i kommunens diarium.

Kommunens ärenden och handlingar är oftast offentliga och får med undantag för sekretessbelagda handlingar läsas av alla. Diariet och andra motsvarande register ska kunna användas för att söka ärenden och handlingar under lång tid framåt.

Kommunstyrelsens diarium

Telefon: 013-20 60 00 (kommunens växel)

E-post: Skicka e-post till Kommunstyrelsens diarium

E-post: kommun@linkoping.se

Fax: 013-20 58 63

Postadress: Stadshuset, 581 81 Linköping

Besöksadress: Storgatan 43
Storgatan 43 på karta

Tillgänglighetsinformation Storgatan 43

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2016