Uppleva och göra

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter inom området uppleva och göra.

Kultur- och fritidsförvaltningen

 Kontaktuppgifter till förvaltningens ledningsgrupp

Karin Olanders

Kultur- och fritidsdirektör

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

013-20 73 11

E-post: Karin.Olanders@linkoping.se

Christin Ericsson

Biträdande kultur- och fritidsdirektör

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

013-20 77 95

E-post: Christin.Ericsson@linkoping.se

Lena Axelsson

Bibliotekschef

Linköpings stadsbibliotek

Telefon:

013-20 66 03

E-post: Lena.Axelsson@linkoping.se

Tina Karlsson

Museichef

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Telefon:

013-20 66 61

E-post: Tina.A.Karlsson@linkoping.se

Lars-Ove Östensson

Konsthallschef

Passagen Linköpings Konsthall

Telefon:

013-20 73 12

E-post: Lars-Ove.Ostensson@linkoping.se

Anders Johansson

Kulturskolechef

Kulturskolan

Telefon:

013-20 73 66

E-post: Anders.Johansson@linkoping.se

Mårten Hafström

Kulturutvecklingschef

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-26 27 07, 072-598 47 88

E-post: Marten.Hafstrom@linkoping.se

Andreas Hagström

Idrottsutvecklingschef

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 74 60

E-post: Andreas.Hagstrom@linkoping.se

Johanna Wallenström

HR-konsult

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

013-26 38 49

E-post: Johanna.Wallenstrom@linkoping.se

Jessica Mattsson

Kommunikatör

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-26 31 65

E-post: jessica.mattsson@linkoping.se

Malin Andersson

Nämndsekreterare/ Kvalitetssamordnare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

013-20 71 64

E-post: Malin.J.Andersson@linkoping.se

Kultur- och fritidskontoret

Kontakta oss om ditt ärende rör:

  • Föreningsstöd 
  • Lokalbokning
  • Allmänkultur
  • Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad
  • Kultur och fritid för barn och unga

Öppettider:
Vardagar kl 7.45 - 14.30

Telefon: 013-26 38 00

E-post: Skicka e-post till Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Postadress: Apotekaregatan 13C

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Ann-Sofie Löw

Sakkunnig vuxenkultur

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 62 73

E-post: Ann-Sofie.Low@linkoping.se

Christina Bond

Sakkunnig Ungdomsverksamhet - Elsas hus, Hangaren och Skylten

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 77 80

E-post: Christina.Bond@linkoping.se

Elisabeth Asp

Sakkunnig internationell samordnare

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-26 35 75

E-post: Elisabeth.Asp@linkoping.se

Hans Mayer

Sakkunnig Idrottsanläggningar & tempererade bad

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 71 08

E-post: Hans.Mayer@linkoping.se

Lina Marcusson

Föräldraledig - Sakkunnig Barnkulturverksamhet

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 65 90

E-post: Lina.Marcusson@linkoping.se

Martin Averhed

Sakkunnig, idrottsfrågor

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-26 31 67

E-post: martin.averhed@linkoping.se

Viktoria Wisén

Samordnare UngPuls

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 76 56

E-post: Viktoria.Wisen@linkoping.se

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor

Kultur- och fritidskontoret

E-post: Per.Arnoman@linkoping.se

Jan Skogberg

Sakkunnig idrott

Kultur- och fritidkontoret

Telefon:

013- 20 54 34

E-post: Jan.Skogberg@linkoping.se

Carola Sandgrim

Sakkunnig barnkulturverksamhet

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 65 90

E-post: Carola.Sandgrim@linkoping.se

Kristoffer Dezsi

Projektledare arrangemang

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-26 27 30

E-post: Kristoffer.Dezsi@linkoping.se

Resultatenheter inom kultur- och fritidsförvaltningen

Kontaktuppgifter till Linköpings stadsbibliotek, Passagen Linköpings konsthall, Friluftsmuseet Gamla Linköping och Kulturskolan.

Telefon: 013-206601

E-post: Skicka e-post till Linköpings stadsbibliotek

E-post: stadsbiblioteket@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Linköpings stadsbibliotek, Box 1984, 581 19 Linköping

Besöksadress: Östgötagatan 5
Östgötagatan 5 på karta

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/ http://www.linkoping.se/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/

Öppettider:
tisdag 11-16
onsdag - torsdag 11-18
fredag - söndag 11-16

Telefon: 013-20 57 32

E-post: Skicka e-post till Passagen Linköpings konsthall

E-post: zzzpassagen@linkoping.se

Besöksadress: Stora Torget 2
Stora Torget 2 på karta

Lars-Ove Östensson

Konsthallschef

Passagen Linköpings Konsthall

Telefon:

013-20 73 12

E-post: Lars-Ove.Ostensson@linkoping.se

Fredrik Ilmarson

Tekniker Passagen, bokningar Sagateatern

Passagen

Telefon:

070-380 53 62

Mats Karlsson

Koordinator Passagen & Sagateatern

Passagen

Telefon:

013-20 74 27

Olle Schmidt

Utställningstekniker Passagen

Passagen

Telefon:

0706-19 52 43

Randi Leirnes

Bildpedagog Ateljé Passagen

Passagen

Telefon:

013-20 52 43

Åsa Botshinda Nyberg

Pedagog

Passagen

Telefon:

013-20 57 32

Åsa Wallenberg

Assistent till bildpedagog

Passagen

Telefon:

013-20 52 43

Telefon: 013-12 11 10

E-post: Skicka e-post till Friluftsmuseet Gamla Linköping

E-post: gamlalinkoping@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Friluftsmuseet Gamla Linköping, 581 81 Linköping

Besöksadress: Tunnbindaregatan 8
Tunnbindaregatan 8 på karta

Telefon: 013-20 73 60

E-post: Skicka e-post till Kulturskolan

E-post: anders.johansson@linkoping.se

Fax: 013-31 00 68

Besöksadress: Östgötagatan 15
Östgötagatan 15 på karta

 

Underhåll och drift av idrott och motionsanläggningar

Leanlink jobbar med drift, underhåll och skötsel av flera olika arenor, idrotts- och motionsanläggningar i Linköping. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2017