Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Skola & barnomsorg / Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Utbildningsförvaltningen, Jobb- och kunskapstorget
Besöksadress: Nygatan 19
Postadress: Jobb- och kunskapstorget 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 55 00
Telefontid:
Fax:
Öppettider: Se under Vuxenutbildning

Jobb- och Kunskapstorget

Elevadministration
Ann-Katrin Nilsson
Telefon: 013- 20 53 96

Antagningshandläggare Kommunal vuxenutbildning
Snjezana Pendic
Telefon: 013-20 61 26, 072-580 08 43   
Birgit Spåre-Sjöholm
Telefon: 013-20 53 95      

Studievägledare Jobb- och kunskapstorget
Fast telefontid måndag-torsdag 15.00 - 16.00 samt torsdag 10.00 - 11.00
Telefon: 013-29 47 00

För bokning av personlig studievägledning:

Örjan Albihn
Telefon: 013-20 53 92   
Maria Ferm
Telefon: 013-20 54 39   
Karin Foldevi
Telefon: 013-20 53 93     
Petra Axelsson
Telefon: 013-26 33 18
Susanne Plejmark
Telefon: 013-26 36 18

Birgittaskolans vuxenutbildning

Besöksadress:St Larsgatan 46
Postadress: Birgittaskolan i Linköping
Klostergatan 49
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 78 00      
Webbplats: www.linkoping.se/komvux
Epost: Komvux

Rektor
Maria Danielsson
Telefon: 013- 20 7251

Elevadministration:
Annika Nilsson
Telefon: 013-20 77 27

Studievägledare Birgittaskolans vuxenutbildning
Gunilla Gerdin
Telefon: 013-20 77 30             
Roger Karlsson
Telefon: 013-20 77 29

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Sammanträde


Vi har öppen studie- och yrkesvägledning på:
Jobb- och kunskapstorget Nygatan 19

måndag och tisdag  10.00 -12.00    
onsdag och torsdag 13.00-15.00

Jobb- och kunskapstorget Skäggetorp Centrum

måndag - fredag 13.00-16.00 

på måndagar främst angående SFI och Orienteringskurser                        

Telefontid 

på telefon 013-29 47 00

måndag och tisdag  15.00-16.00    
onsdag och torsdag 10.30-11.30

Avvikelser från detta se nedan

 

Andra tider juni, juli och augusti:

Öppen studievägledning på Nygatan

måndag-torsdag   kl. 10:00-12:00

Skäggetorp centrum

måndag-fredag     kl. 13:00-15:30

Öppen studievägledning på telefon

måndag-torsdag   kl. 13:30-14:30 

  

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449