Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Skola & barnomsorg / Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Utbildningsförvaltningen, Jobb- och kunskapstorget
Besöksadress: Nygatan 19
Postadress: Jobb- och kunskapstorget 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 55 00
Telefontid:
Fax: 013-26 31 00
Öppettider: Se rubriken Studievägledning - Öppettider

Jobb- och Kunskapstorget

Rektor
Karl-Erik Eriksson
Telefon: 013- 20 56 31

Elevadministration
Ann-Katrin Nilsson
Telefon: 013- 20 53 96

Antagningshandläggare Kommunal vuxenutbildning
Anders Gyllenbreider
Telefon: 013-26 36 88   
Birgit Spåre-Sjöholm
Telefon: 013-20 53 95      

Studievägledare Jobb- och kunskapstorget
Örjan Albihn
Telefon: 013-20 53 92   
Maria Ferm
Telefon: 013-20 54 39   
Karin Foldevi
Telefon: 013-20 53 93     
Petra Axelsson
Telefon: 013-26 33 18
Susanne Plejmark
Telefon: 013-26 36 18

 

Birgittaskolans vuxenutbildning

Besöksadress:St Larsgatan 46
Postadress: Birgittaskolan i Linköping
S:t Larsgatan 46
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 78 00      
Webbplats: www.linkoping.se/komvux
Epost: Komvux


Rektor
Maria Danielsson
Telefon: 013- 20 7251

Elevadministration:
Annika Nilsson
Telefon: 013-20 77 27      

Studievägledare Birgittaskolans vuxenutbildning 
Gunilla Gerdin
Telefon: 013-20 77 30                    
Roger Karlsson
Telefon: 013-20 77 29      
Mai-Britt Wahlquist
Telefon: 013-20 77 21

 

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Hög med böcker med äple och pennor

Vill du förändra din framtid?

Att studera som vuxen kan vara en möjlighet att nå dina mål.

Linköpings kommun har idag en väl utvecklad och fungerande vuxenutbildning i nära samverkan med arbetslivet. För oss är flexibilitet mer än ett ord och vi erbjuder en mängd möjligheter för ditt lärande. 

Vuxenutbildningen i Linköping omfattar skolformerna kommunal vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Inom vuxenutbildningen i Linköping finns både kommunala och externa utbildningsanordnare och verksamheten samordnas av Jobb- och kunskapstorget. 

På vår webbplats har vi samlat mycket av den information du behöver för att kunna hitta rätt. Här får du veta vilket kursutbud vi erbjuder, vad validering innebär, hur du kan finansiera dina studier med mera. 

Utbildningsutbudet  hittar du under länkar i högermenyn.
  
Vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dina önskemål om studier utifrån dina behov och förutsättningar. 

På Jobb- och Kunskapstorget finns studie- och yrkesvägledare som du kan kontakta om du har frågor angående utbildning, yrkesval med mer. Under rubriken vägledning kan du läsa mera. Vi finns både på Nygatan 19 och i Skäggetorp Centrum (eftermidagar).

Cirka 2 000 elever deltar för närvarande i den kommunala vuxenutbildningen i Linköping.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449