Stöd till anhörig

Kommunen ger stöd till anhöriga.
Du kan få stöd genom samtal i grupp eller ensam.
Det finns stöd både till dig som är barn, ungdom
eller vuxen.
Det finns flera utförare som på uppdrag av
Linköpings kommun ger stöd till anhöriga.

Två personer sitter på en bänk

 

Anhörigstöd i grupp

Stöd till dig som har en vän, arbetskollega eller
familjemedlem som har problem med
missbruk eller beroende.

Anhörigstöd, Linköpings stadsmission

Har du en person i din närhet som har ett beroende  
eller missbruk?
Behöver du prata om hur du har det?
Då finns vi som arbetar på Linköpings stadsmission för dig.

Eleonoragruppen, stöd till barn och unga

Har din mamma, pappa eller någon nära dig problem
med droger?
Är någon i din familj psykiskt sjuk eller blir någon slagen
eller hotad hemma?
Eleonoragruppen ger stöd till barn och unga.

Sorgegrupp för unga

Gruppen är till för dig har förlorat en vän eller
anhörig genom självmord och är mellan 16 och 25 år.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut