Studentmedarbetare - Högt och jämlikt valdeltagandet i nästa allmänna val

Sista ansökningsdatum: 2017-04-24
Referensnummer: 2017/462
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader
Tillträde: Augusti/september

Kontaktperson:
Karin Hjalmevik, Kanslichef, 013-26 38 06

Ansök här!

Vi söker dig som ska eller har påbörjat det sista utbildningsåret vid Linköpings universitet. Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefullarbetslivserfarenhet. Du är viktig för oss då du bidrar med kunskap och nya rön inom ditt kompetensområde.

Om arbetsplatsen

Valnämnden i Linköpings kommun utgör en lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Kommunens valadministration hanteras av ett valkansli inom kommunledningsförvaltningen.

Nästa allmänna val är 2018 och nästa val till Europaparlamentet är 2019.  En av utmaningarna inför kommande val är ett högt och jämlikt valdeltagande. Även om valdeltagandet i Sverige och därmed Linköping är högt ur ett internationellt perspektiv skiljer sig valdeltagandet stort mellan olika grupper och geografiska områden. Valnämnden i Linköpings kommun kommer inför kommande val att arbeta mycket aktivt för ett högt och jämlikt valdeltagande i hela kommunen.

Arbetsbeskrivning

Som studentmedarbetare hos oss i valkansliet kommer du ha en viktig roll i att stötta valnämnden och kommunledningsförvaltningens arbete för att nå ett högt och jämlikt valdeltagande i kommande val.

Vi vill att du som söker har möjlighet att påbörja studentmedarbetarskapet under augusti/september och avslutas inom ett halvår. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett brinnande samhällsintresse och ett starkt engagemang för demokrati- och delaktighetsfrågor. Kunskaper inom kommunikationsområdet är meriterande. Du har en god analytisk förmåga och erfarenhet av tidigare studier och undersökningar.

Vi söker dig som läser statsvetenskap, pol-kandprogrammet eller annan relevant utbildning för uppdraget och ska påbörja ditt sista läsår ht 2017.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 april 2017