Studentmedarbetare - Lokalförsörjning

Sista ansökningsdatum: 2017-04-24
Referensnummer: 2017/556
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde: Hösten 2017

Kontaktperson:
Mia Pihl, planeringssekreterare, 013-262640
Christer Gunnarsson, gruppchef , 013-206293

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommun växer och antalet barn och ungdomar i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor ökar kraftigt den kommande 10-årsperioden.

Framtida lärmiljöer kräver god planering och effektiv användning av yta och budget.

För att säkerställa planering, och för att tillgodose behovet av ändamålsenliga och yt-effektiva lokaler för olika verksamheters behov söker vi nu en studentmedarbetare som tillsammans med oss kan utveckla utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsprocess.

Arbetsbeskrivning

Med utgångspunkt i nämndernas ansvar för och den utveckling som sker avseende förskole- och skollokaler som lärmiljöer, utgör kärnan i uppdraget att se hur lokalbeståndet på bästa sätt ska bidra till nyttan för helheten, identifiera verksamheternas lokalbehov och införliva dem i planeringen.

I arbetsuppgifterna ingår

 • Att ta fram underlag för analys och beslut gällande effektivt nyttjande av lokaler (främst gymnasieskolor)
 • Att göra en behovsinventering av lokaler utifrån elevprognos (främst gymnasieskolor)
 • Att utarbeta underlag för dokumenthantering samt projektadministration gällande lokaler

Kvalifikationer

Tänkbar utbildning/program för uppdraget:

 • Ekonomiprogram 
 • Statistik och dataanalys
 • Systemvetenskap

Tidigare erfarenhet av analys av större datamängder är meriterande liksom arbete i projektform. Kunskap i Officepaketet och andra program och web applikationer är önskvärt.

Personliga kompetenser:

 • Självgående
 • Kreativ och förändringsorienterad
 • Uthållig
 • Noggrann
 • Strukturerad
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 april 2017