Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg. Maxtaxan innebär att du har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 2013 kr per månad för vård och service.

Vad kostar äldreomsorgen?

För att kommunen skall beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0-2013 kr per månad.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 67 kr per dygn. Avgiften för dagverksamhet beräknas utifrån nivå 1 i hemtjänsttaxan, maximalt 1047 kr per månad. För att få rätt avgift behöver en inkomstanmälan lämnas in.

När kommunen har beräknat hemtjänstavgiften får du ett brev med beslut om din avgift. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. I brevet står vart du då ska vända dig.

Prislista för kost och tjänster 2016

KostPris

Vårdboende/korttidsboende/växelvård

100 kr/dag
Dagverksamhet 63 kr/dag
Lunch på servicehus/matkorg 50 kr
Lunch på servicehus/matkorg exkl sallad, bröd och dryck   43 kr
TjänstPris
Hembärning av mat 16 kr per tillfälle
Trygghetslarm 200 kr per månad
Installation av trygghetslarm    263 kr i engångsavgift
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 december 2016