Familjehem

Har du tid, engagemang och plats att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Tänk att få möjligheten att hjälpa ett barn till en stabilare uppväxt och tryggare framtid.

Det som behövs är din kompetens som förälder. Att finnas där med hjälp, tålamod och kärlek. Behovet är stort. Även om det bara är under en kort tid så betyder din insats oändligt mycket.

Vad är ett familjehem?

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

När ett barn flyttar till familjehem kan det vara tillfälligt för att ge föräldrarna tid att lösa sina svårigheter. I andra fall kan barnet behöva bo under en längre period i ett familjehem, ibland under hela uppväxttiden. Oavsett hur länge ett barn bor i ett familjehem är det viktigt att barnet får behålla kontakten med sitt biologiska nätverk.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemsgruppen om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade.

Vilket stöd får familjehem?

I anslutning till utredningen ges blivande familjehem en grundutbildning. Den består av åtta sammankomster.

Familjehemmet har främst kontakt med den familjehemssekreterare som ansvarar för det placerade barnet. Varje familjehem har också en särskild familjehemskonsulent som är där för att ge dig handledning och stöd när det behövs, även efter kontorstid.

Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför och består av en arvodes- och en omkostnadsersättning.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om uppdraget som familjehem. Du är välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter.

Resursgruppen

Öppettider:
Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Telefon: 013-20 66 00

E-post: Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Barnhemsgatan 2 på karta

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Familjehemskonsulenter:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30
Christina Jislind, 013-20 68 92

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2017