Brukarundersökningar

Under våren 2016 genomfördes brukarundersökningar inom sociala stödinsatser samt insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Undersökningarna gjordes av Omsorgskontoret och Statistik & utredningar på uppdrag av Omsorgsnämnden.

Det finns två rapporter från brukarundersökningarna: en för sociala stödinsatser och en för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheterna som har undersökts är:

  • Sociala stödinsatser
  • Kontaktcentrum
  • Behandlingshem för vuxna
  • Stödbostäder
  • Boende med särskild service
  • Daglig verksamhet
  • Arbetsinriktad verksamhet
  • Stöd i boende

Överlag har de som besvarat enkäterna varit mycket nöjda med de verksamheter som de har haft kontakt med. Undantaget är för boende i stödbostad inom individ- och familjeomsorgen där helhetsomdömet har sjunkit. Bortsett från stödbostäderna så är helhetsomdömet i stort sett oförändrat vid en jämförelse mellan 2012 och 2016. Boende med särskild service och arbetsinriktad verksamhet har fått ett något högre omdöme 2016.

Svarsfrekvensen låg på 65 respektive 61 procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2017