Hospitalstorget, ombyggnad av torget och angränsande gator

Hospitalstorget och angränsande gator rustas upp för att bli en attraktiv och grön mötesplats i staden.

Bild på Hospitalstorget

 

Nyheter Hospitalstorget

Vad ska hända på Hospitalstorget?

Torget rustas upp för att bli en attraktiv plats för möten och upplevelser med uteservering sommartid.

Torget får nya ytskikt av betongmarkplattor, marktegel och smågatsten. Fyra större planteringsytor med perenner och träd anläggs och i anslutning till dessa, sittplatser i form av soffor och väl tilltagna sittdäck av trä.

Torget får en konstnärlig utsmyckning bestående av sex stycken djurskulpturer skapade av konstnärinnan Eva Fornåå samt en fontän i form av en täckt vattenränna med fontänmunstycken.

Nygatan och Stora Badstugatan

Nygatan utformas som en torggata utan kantstenar och får nya ytskikt av smågatsten och granithällar. Parkeringsplatserna tas bort och ersätts med en möbleringsyta med cykelparkeringar och soffor.

Stora Badstugatan får ny beläggning av bågsatt smågatsten. Belysningen byts ut till stolpbelysning av äldre karaktär. 

Varför gör vi detta?

Hospitalstorget tillhör de äldre delarna av Linköping med anor från medeltiden. Torget har hittills varit ganska anonymt och inte ett ställe man söker sig till i stadsrummet. Men nu ska det bli ett grönt och levande torg som kompletterar den förbipasserande Nygatan, som i sin tur blir gågata.

När gör vi detta?

Arbetena påbörjades under oktober 2016 och beräknas vara klara i december 2017. Ombyggnaden kommer att utföras i olika delområden och etapper:

Etapp 1: Utbyggnad av markvärme runt torget under höst/vinter 2016. Ombyggnad av torgytan under vår/sommar 2017. Delar av torgytan utförs i etapp 3 och 4.

Etapp 2: Ombyggnad av Stora Badstugatan, våren 2017.

Etapp 3: Ombyggnad av Nygatan från Klostergatan, vår/sommar 2017.

Etapp 4: Ombyggnad av Nygatan från Apotekargatan, hösten 2017.

Etapper och tider kan komma att ändras. Vi kommer att försöka göra allt vi kan för att underlätta framkomligheten under byggtiden. Butiker i området kommer att hålla öppet som vanligt.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson i byggprojektet:

Marie Fredin

Projektledare

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 64 71

E-post: Marie.Fredin@linkoping.se

Entreprenör: Markus Karlsson, Peab Drift & Underhåll, tel: 0733-37 42 87, e-post: markus.karlsson@peab.se

Byggledare: Magnus Hamnér, Tyréns, telefon: 010-452 39 19  

Illustrationer

Vy mot sydost

Nattvy

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 augusti 2017