Östgötagatan - anläggning av cykelfält

Nu under våren, med start den 20 mars, anläggs cykelfält längs Östgötagatan mellan Gustav Adolfs-rondellen och korsningen med Sveagatan. Sträckan saknar idag helt cykelbanor och cykelfält är en ny trafiklösning i Linköping.

De nya cykelfälten på Östgötagatan ska markeras med röd yta ned vägmarkeringslinje. Arbetet påbörjas den 20 mars och beräknas vara klart  i juni.

Cykelfälten anläggs i befintlig körbana och markeras med röd yta samt med vägmarkeringslinje. Cykelfälten markeras också igenom cirkulationsplatsen, enligt holländsk modell, samt genom korsningarna.

Trottoarerna får ett nytt ytskikt och jämnas till och körfältet för biltrafik smalnas av som en hastighetsdämpande åtgärd. Gällande hastighet för trafik är 40 km/h.

För- och efterstudie

För att ta reda på hur cykelfält-lösningen upplevs för trafikanterna genomför vi en för- och efterstudie i samarbete med VTI samt Viscando. Vi mäter flöden, beteenden och samspelet i trafiken genom såväl klassiska observationsstudier som enkät och 3D teknik.

Cykelfälten beräknas vara anlagda och klara i juni 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2017