Östgötagatan, grävarbeten för framtidens Linköping

Från 1 november fram till den 23 december, samt under del av våren kommer Östgötagatan periodvis vara avstängd för flera arbeten. Delar av gatan kommer vara avstängd för genomfart med bil men du som går, cyklar eller åker buss kommer kunna ta dig fram.

Det grävs en hel del när idéer blir verklighet. Linköping är mitt i den största stadsomvandlingen någonsin. Staden vill locka hit både fler människor och företag och arbetar för att skapa miljöer för spännande möten mellan forskning, näringsliv, kultur och socialt liv. Samtidigt arbetar kommunen för att skapa förutsättningar för en trivsam, trygg och mångskiftande innerstad och satsar på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

För att komma dit behöver vi gräva och bygga. Vi förstår att det ibland kommer att bli tålamodsprövande störningar. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om att det ska bli ännu bättre för alla som väljer att leva och verka just här i Linköping.

Den 1 november stänger vi av Östgötagatan för genomfart - bland annat för att Tekniska verken förbereder för smart fjärrkyla till den nya spännande stadsdelen Ebbepark.

Linköping växer snabbt och stadsdelar utvecklas med nytänkande och sikte på hållbarhet. En av dem är centralt belägna Ebbepark dit nu Tekniska verken drar fram fjärrkyla mellan Konsistoriegatan och Malmslättsvägen. Fjärrkylan kommer användas till klimatanläggningar i hela Ebbepark och bygger på samma smarta idé som fjärrvärme där all produktion sker centralt för bästa möjliga resursanvändning.


På den norra sträckan av Östgötagatan, mellan Gustav Adolfsgatan och Sveagatan, samordnar Linköpings kommun och Tekniska verken viktiga infrastruktur- och trafikprojekt för den växande och hållbara staden:

  • Tekniska verken förnyar dricksvatten- och dagvattenledningarna för att säkerställa leveransen av friskt och gott vatten i kranen även i framtiden.
  • Kommunen anlägger röda cykelfält i den befintliga körbanan som ett pilotprojekt. Bilvägen smalnas av, belysningen förbättras och trottoarerna får en markstensbeläggning.

Östgötagatan delen mellan Konsistoriegatan och Malmslättsvägen

  •  1 nov - 23 dec 2016: anläggning av fjärrkyla med fortsättning mot Ebbepark under 2017.

Östgötagatan delen mellan Gustav Adolfsrondellen och Sveagatan

  • 1 nov – mitten av dec 2016: Utbyggnad av dagvattenledningen mellan Gustav Adolfsrondellen och Hertig Karlsgatan samt punktinsatser mellan Hertig Karlsgatan och Sveagatan, byte av vattenledning

 

  • Våren 2017: Anläggning av cykelfält och upprustning av belysning läggning av optofiber, nya ytskikt på trottoarerna (marksten) samt asfaltering av gata

Har du möjlighet är det allra bästa att cykla, gå eller åka buss under tiden som grävarbetet pågår.

Om nu kommer från norra delen av staden med bil rekommenderar vi dig att köra runt grävningen via Kettilsgatan eller Platensgatan. Cyklar du rekommenderar vi att du cyklar via Kristinagatan.

Om du kommer från södra delarna med bil så rekommenderar vi dig att köra runt grävningen via Västra vägen och Vasavägen eftersom Östgötagatan mellan Konsistoriegatan (Konsert & Kongress) och Malmslättsvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Bussar kommer gå som vanligt längs sträckan och vi kommer utforma tillfälliga vägar för dig som cyklar och går då flera av grävarbetena sker på gång- och cykelvägen.

Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig men räkna med att det kan ta något längre tid.

Läs mer om Ebbepark

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 december 2016