Stångån Kinda kanal, ombyggnad av Snugganparken

Snugganparken får nya planteringar och ny utrustning. Ombyggnaden ska förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i parken och arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Som en del av kommunens långsiktiga arbete med att utveckla Stångån Kinda kanal, byggs Snugganparken om med målsättningen att skapa en attraktiv målpunkt och väl använd mötesplats längs Stångåpromenaden. Parken rustas upp och kompletteras med nya planteringar och utrustning. För att få ett ökat nyttjande av parken skapas både rofyllda sittplatser och ytor för aktivitet. Ombyggnaden ska även förbättra tillgängligheten samt öka tryggheten i parken.

Åtgärder

 • Nya planteringsytor och sittplatser.
 • Nytt utegym
 • Ombyggnad av trappor, räcken och staket
 • Ny tydligare entré från Nya Tanneforsvägen
 • Ny belysningsanläggning
 • Upprustning av ytor vid Kvarnbacken
 • Ny grillplats
 • Renovering av Stångåns kaj längs parken

Tidplan

Arbetena påbörjas under augusti 2016 och avslutas under sommaren 2017. Under vissa tidpunkter kommer det bli begränsad framkomlighet.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 mars 2017