Innerstaden - del av Innerstaden 1:1

Detaljplan för del av Innerstaden 1:1 (Trädgårdsföreningen).

Detaljplanen avser ett mindre markområde i hörnet mellan Lasarettsgatan och Sandbäcksgatan. Detaljplanen syftar till att överlåta cirka 700 kvm mark från fastigheten Innerstaden 1:4 till Innerstaden 1:1. Marken som planeras att överlämnas innehar idag bestämmelsen "park" men genom den nya detaljplanen kommer marken att planläggas som kvartersmark för friluftsliv (utan möjlighet till camping). Därefter görs en fastighetsförrättning som möjliggör överlåtandet av mark till Innerstaden 1:1.

Samråd

Samråd pågick 8 september - 30 september 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-29 46 51

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2017